Mogens Stilhoff

Vi kan gøre det meget bedre i ældreplejen. Det er ikke rimeligt, at forringelser er blevet en fast del af ældreplejen i Faxe Kommune. Jeg ved godt at den økonomiske stramning fra regeringen og Dansk Folkeparti gør det nødvendigt at gennemføre en række besparelser, men jeg mener ikke, at det må ramme ældreforsorgen. Vi skal kunne give alle i kommunen en garanti for, at hvis man som ældre får behov for hjælp, skal man trykt kunne regne med hjælpen.

Flere ansatte i ældreplejen

Billig og velsmagende mad

Væk med minuttyranni og stopure

Garanti for god ældrepleje

Væk med usikkerhed og utrykhed i ældreplejen. Noget så grundlæggende som god pleje og omsorg til ældre, skal bare være i orden, hvis vi vil kalde os et velfærdssamfund. Jeg vil garantere, at såfremt jeg bliver valgt igen, vil jeg kæmpe en indædt kamp for flere mennesker i ældreplejen og mere hjælp til den enkelte ældre. Jeg synes simpllthen ikke vi kan være andet bekendt!!

Jeg er byrådsmedlem i Faxe kommune og har tidligere været medlem af Haslev Byråd gennem mange år. Jeg er 63 år. I Faxe byråd er jeg formand for social- og sundhedsudvalget, hvilket jeg også har været i Haslev byråd. Herudover er jeg medlem af Omsorgsudvalget. Min ubetinget største interesse har alle årene været at skabe de bedst mulige forhold for ældre og handicappede. Skabe gode muligheder for omsorg og pleje og sørge for at personalet i ældreplejen får de bedst mulige arbejdsbetingelser. Et dygtigt og velkvalificeret personale er forudsætningen for en god ældre omsorg. Personalet har forudsætningerne for at yde en fremragende ældreomsorg, men der er bare ikke nok personale til den stigende arbejdsmængde. DET VIL JEG MEGET GERNE KUNNE BIDRAGE TIL AT ÆNDRE I NÆSTE VALGPERIODE. I mit almindelige job arbejder jeg som Familierådgiver. Jeg er gift og har 4 børn og 4 børnebørn.

Tilbage til SF-Faxe